How does a manmade outdoor area in a large, urban kindergarten afford physical activity to 5-year-old children.

Författare
Løndal, K.
Norbeck, K.B.
Thoren, A.H.
Källor
Children, Youth and Environments 25(2), 1-18.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur en formgiven uteplats kring en stor förskola ger femåriga barn möjligheter att röra på sig. På uteplatsen finns flera typer av lekinstallationer.

Resultat

På gården kan de sju barnen röra på sig på flera sätt. Slutsatsen är att formgivna uteplatser ger barn möjligheter att leka rörelselekar.

Gården är indelad i områden: platser på marken, ställen att klättra på och platser med lösa delar eller löst material. Platserna på marken kan vara stora öppna platser, små väldefinierade platser och slingor. Klätterplatserna är klätterområden och trappor och stigar. Platserna med lösa delar eller löst material har leksaker man kan flytta eller så är det exempelvis sandlådor.

 

På de öppna platserna kunde barnen springa, man jagade duvor eller sprang sicksack. De små platserna var omgärdade av byggnader och lekredskap och här kunde barnen gömma sig. Slingorna användes som vägar mellan olika platser och de gav ofta barnen möjlighet att springa. Klätterområdena kan vara en pyramid av rep där barnen kan gå balansgång och klättra. Stigar och trappor använde barnen för att förflytta sig mellan platser. Här kunde barnen hålla i sig med händerna när de sprang. Leksakerna barnen kunde flytta på var exempelvis bollar, cyklar, trampbilar och gungor. Leksaker som gav barnen möjligheter att röra sig fort var särskilt populära och i sandlådan kunde barnen gräva, bygga och baka.

Design

Materialet består av observationer av enskilda barn och samtal med barnen och personal som arbetar med dem. Dessutom finns information om förskolans gård, exempelvis bilder och arkitektens beskrivning. Materialet samlades in våren 2012 på en stor förskola i en stad. Intresset är inriktat på var i området barnen vill vara och vad de gör där. Sju femåriga barn som använder gården på olika sätt och kunde beskriva sin lek på ett lämpligt sätt ingår i undersökningen.

Referenser

Løndal, K., Norbeck, K.B. & Thoren, A.H. (2015). How does a manmade outdoor area in a large, urban kindergarten afford physical activity to 5-year-old children. Children, Youth and Environments 25(2), 1-18.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift