Essays on schooling, gender, and parental leave.

Författare
Johansson, E.-A.
Källor
Uppsala: Department of Economics, Uppsala University.
År
2009

Syfte

Syftet med studien är att undersöka om förskoleinterventioner stärker de språkliga färdigheterna hos svenska barn med annan etnisk bakgrund än svensk, och om interventionerna kan minska skillnaderna i språkliga färdigheter mellan svenska barn och svenska barn med annan etnisk bakgrund.

Resultat

Det tycks som att svenska barn med invandrarbakgrund som gått i förskola har större språkliga färdigheter än barn som inte gått i förskola. Studien visar att varje år i förskola minskar klyftan mellan invandrade och infödda svenska barn med 10%, 5 år minskar avståndet med 50%. Detta tyder på att barnomsorg i institution är ett viktigt redskap för att minska skillnaderna mellan invandrare och infödda vad gäller språklig förmåga.

Design

Retrospektiv kohortstudie.
Data från barn födda 1967, 1972, 1977 och 1982 jämförs med data från Utbildningsregistret, Sveriges statistik och Flergenerationsregistret. Deskriptiva statistiska beräkningar med linjära regressions- och progressionsmodeller ingår i analysen.

Referenser

Johansson, E.-A. (2009). Essays on schooling, gender, and parental leave. Uppsala: Department of Economics, Uppsala University.

Uppdragsgivare

Studien är en avhandling från Uppsala Universitet.