Children´s development of social identity in transitions. Game Playing: negotiating rules and identities.

Författare
Winther-Lindqvist, D. A.
Källor
Amercian Jounal of Play, 2(1), 60-84.
År
2009

Syfte

Avhandlingen undersöker barns utveckling av social identitet i perioden då de byter från en offentlig institution till en annan.

Resultat

Såväl de 5–6-åriga som de 12–13-åriga barnen är både reflexiva och oreflexiva i övergångens förberedande fas. Barn från båda åldersgrupperna förhandlar om sina och andras identiteter genom det som barnet uppfattar som passande lekar och relationer i förhållande till ålder, kön och institutionella ramar. Båda åldersgrupperna upplever oväntade krävande omständigheter då övergången aktualiseras och reagerar på dessa genom att accentuera sina personliga medverkandestrategier, resurser och sociala strategier, även om det finns en utvecklingspress på att de ska förändra dessa.

Design

En motiverad etnografisk studie. Avhandlingen består av fyra artiklar, varav tre handlar om barn i förskola.
Datainsamlingen består av observationer av barnens samvaro i olika sammanhang samt intervjuer.

Referenser

Winther-Lindqvist, D. A. (2009). Children´s development of social identity in transitions. København: Det humanistiske fakultet, Københavns Universitet. Winther-Lindqvist, D. A. (2009). Game Playing: negotiating rules and identities. Amercian Jounal of Play, 2(1), 60-84.

Uppdragsgivare

Institut for Psykologi, Københavns Universitet.