Experiences of Daycare Children of Divorce.

Författare
Størksen, I.
Thorsen, A.A.
Øverland, K.
Brown, S.R.
Källor
Early Child Development and Care 182(7), 807-825.
År
2012

Syfte

Studien syftar till att undersöka femåriga norska barns reaktioner, erfarenheter och känslor, både hemma och på förskolan, i samband med föräldrarnas skilsmässa.

Resultat

Studien visar att barn som har upplevt att föräldrarna skiljer sig är mer ledsna och arga och känner sig mer ensamma än barn som inte har upplevt en skilsmässa. Barnen ger inte uttryck för dessa känslor och reaktioner genom sitt beteende mot sina föräldrar eller i förskolan. Det finns därför en risk att pedagogerna förbiser barn vars föräldrar har gått igenom eller går igenom en skilsmässa. Dessutom visar studien att barn som har upplevt en skilsmässa, men som trivs, bland annat tycker att de har många vänner på förskolan.

Design

Datainsamlingen i studien och analysen bygger på en metod som kallas Q-metod. Urvalet utgjordes av 17 barn vars föräldrar är skilda, och 20 barn som inte har upplevt en skilsmässa, från tio olika förskolor. De deltagande barnen var alla fem, eller nästan fem, år gamla. Data samlades in genom samtal med barnen. Utgångspunkten för samtalen är Q-metoden som bland annat använder visuella kort/bilder. Datainsamlingsfasen består bland annat av att identifiera de känslor som kan uppstå vid en skilsmässa. Barnen fick diskutera frågor som: ”Om vi tänker oss att det här är du, hur känns det då inuti?” eller ”Vilka känslor tror du att du skulle ha i den här situationen?”. Data analyserades med hjälp av faktoranalys.

Referenser

Størksen, I., Thorsen, A.A., Øverland, K. & Brown, S.R. (2012). Experiences of Daycare Children of Divorce. Early Child Development and Care 182(7), 807-825.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning