Putting scaffolding into actions: Preschool teachers’ scaffolding actions using Interactive Whiteboard

Författare
Bourbour, M., Högberg S., & Lindqvist, G.
År
2019

Syfte

Syftet med den här studien var att undersöka vad förskollärare gör för att stödja barnens inlärningsprocesser i en kontext där en interaktiv tavla används. 

 

Resultat

Studien identifierar 21 ”ställningsbyggande” handlingar hos förskollärarna: 

konkretisera; ställa frågor; instruera; ge utrymme; bekräfta fakta (affirming); ge feedback; bjuda in; titta på; skratta tillsammans; närma sig; stå/sitta bredvid; förenkla; fylla i det som saknas; bekräfta barnet (confirming); delta; utmana uppfattningar; utmana tankar; förklara fakta; demonstrera; förklara lösningar; hänvisa tillbaka. 


Design

5 förskollärare och 22 barn i åldern 4–6 år observerades med hjälp av video under en period på 5 månader 2017–2018. 

Referenser

Bourbour, M., Högberg S., & Lindqvist, G. (2019). "Putting scaffolding into actions: Preschool teachers’ scaffolding actions using Interactive Whiteboard". Early Childhood Education Journal, 48:79–92.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift