Structuring versus counting: critical ways of using fingers in subtraction

Författare
Björklund, C., Kullberg, A. & Kempe, U. R.
Källor
ZDM - Mathematics Education, 51(1):13-24.
År
2019

Syfte

Den här studien undersöker hur barn räknar på fingrarna för att lösa räkneuppgifter. Syftet är att diskutera olika sätt att använda fingrarna varav vissa verkar göra det lättare för barnen att komma fram till rätt svar än andra. 

Resultat

Forskarna identifierade tre olika sätt att använda fingrarna för att lösa räkneuppgifter. Analysen tyder på att barns fingerstrategier är mer komplexa än vad tidigare forskning har antytt. De empiriska resultaten från denna studie visar att det finns avgörande skillnader mellan olika sätt att använda fingrarna, i synnerhet när det gäller att hålla reda på antalet räknade enheter eller uppvisa en strukturerad medvetenhet om siffror.

Design

Studien bygger på 126 observationer av barn i åldern 4–5 år som löser en enkel subtraktionsuppgift. 

Referenser

Björklund, C., Kullberg, A. & Kempe, U. R. (2019). "Structuring versus counting: critical ways of using fingers in subtraction". ZDM - Mathematics Education, 51(1):13-24.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet, Sverige