Technology in children’s picture books as an agent for reinforcing or challenging traditional gender stereotypes

Författare
Axell, C. & Boström, J.
Källor
International Journal of Technology and Design Education, 31:27-39.
År
2019

Syfte

Syftet med den här studien var att undersöka det teknikrelaterade innehållet i ett antal bilderböcker för barn ur et genusperspektiv. Teknik är ett område med starka konnotationer till dikotomin feminint/maskulint. Utifrån denna dikotomi utvecklar barn stereotypa föreställningar redan från tvåårsåldern. Förskolans aktiviteter, till exempel högläsning ur bilderböcker, utgör en arena där samhällets normer antingen kan upprätthållas eller ifrågasättas. Böcker om olika tekniska föremål, t.ex. bilar, båtar och flygplan, fungerar ofta som en introduktion för barnen som beskriver hur människor använder teknik. Det kan påverka hur barnen identifierar och kategoriserar den teknik de möter i vardagen.

Resultat

Resultaten visar att böckerna fokuserar på hur de olika föremålen fungerar, men att de inte ger några detaljerade förklaringar av hur föremålen hänger samman eller deras innebörd för samhället. Det verkar också som att störst fokus läggs på traditionellt manligt kodad teknik.

Design

Forskarna besökte fyra bibliotek i tre svenska städer och gick igenom de böcker som stod i hyllorna fakta för barn och teknik för barn. Det resulterade i ett urval bestående av 180 böcker för åldersgrupperna 1–3 respektive 3–6 år. Därefter gjorde forskarna en tematisk analys för att identifiera de viktigaste temana i dessa böcker. 

Referenser

Axell, C. & Boström, J. (2019). ”Technology in children’s picture books as an agent for reinforcing or challenging traditional gender stereotypes ”. International Journal of Technology and Design Education, 31:27-39.

Uppdragsgivare

Linköpings universitet, Sverige