The research circle – a tool for preschool teachers’ professional learning and preschool development

Författare
Elm A., Nordqvist I.
År
2019

Syfte

Studien har undersökt ett professionellt inlärningsprogram, en forskningscirkel, där förskollärare och forskare samarbetade kring innehåll relaterat till hållbar utveckling, forskning och teknik. Forskarna har tittat på hur samarbete mellan förskollärare och forskare kan bidra till att ytterligare professionalisera förskollärare. Frågeställning: Hur kan samarbete mellan förskollärare och forskare bidra till professionalisering av förskollärare och vidareutveckling av förskolan?

Resultat

Analysen undersökte tre områden inom utbildning och socialisering: individer, grupper och organisationer. Den allmänna slutsatsen var att deltagandet i en forskningscirkel stödde förskollärares praxis, tog upp problem och utmaningar och skapade förbättringar i förskollärarnas praxis. 

Design

Studien baserades på ett kvalitativt tillvägagångssätt som gav möjlighet att samla in detaljerad och nyanserad information. Datainsamlingsmetoden bestod av samlingar i så kallade ”forskningscirklar”, där deltagarna i studien och forskarna träffades en gång i månaden under en ettårsperiod. 12 förskollärare från olika förskolor och kommuner deltog i studien. Dessutom skulle deltagarna utföra olika aktiviteter på en elektronisk plattform mellan mötena. Inför varje seminarium skulle deltagarna läsa ett urval av texter och skriva i en gruppdagbok.  

Referenser

Elm, A. & Nordqvist, I. (2019). «The research circle – a tool for preschool teachers’ professional learning and preschool development». European Journal for Teacher Education, 42(5):621-633.