Music Pedagogy as an Aid to Integration? El Sistema-Inspired Music Activity in Two Swedish Preschools

Forfatter
Gustavsson, H-O., Ehrlin, A.
Kilde
Early Child Development and Care, 188(2):183-194.
År
2018

Formål

Studien undersøker hvilke erfaringer barnehagelærere og musikklærere i en multikulturell svensk bydel fikk av å jobbe med El-Sistema-inspirerte aktiviteter. El-Sistema er et musikkutdanningsprogram som gir gratis klassisk musikkutdanning til vanskeligstilte barn. Et av målene er at barna skal komme bort fra fattigdom og fremmedgjøring og dermed føre til individuelle og samfunnsmessige forandringer. Forskningsspørsmålene er: 1) Hva er, ifølge lærerne, det mest betydelige aspektet med å jobbe med El Sistema-inspirerte aktiviteter? 2) Hvordan blir aktivitetens fokus på integrasjon uttrykt?

Resultat

Ifølge lærerne var det mest betydningsfulle aspektet av å jobbe med El-Sistema-aktiviteter at elevene opplevde glede. Lærerne mente også at de musikalske aktivitetene kunne fungere som viktige verktøy for integrasjon, fordi både barna og foreldrene deres fikk en mulighet til å integreres inn i det svenske samfunnet. Forskerne hevder likevel at lærerens argumentasjon til en viss grad fremmer assimilasjon istedenfor integrering, der svenskhet blir en forutsetning for et fungerende sosialt fellesskap.

Design

Studien er basert på semi-strukturerte intervjuer med fire barnehagelærere ved to ulike barnehager og fire musikklærere ved den kommunale musikkskolen i en multikulturell bydel i Eskilstuna i Sverige. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd, transkribert og analysert med en kvalitativ analysemetode.

Referanser

Gustavsson, H-O. & Ehrlin, A. (2018). "Music Pedagogy as an Aid to Integration? El Sistema-Inspired Music Activity in Two Swedish Preschools". Early Child Development and Care, 188(2):183-194.