Collective and individual perspectives on preschool mathematics within a professional development programme

Forfatter
Palmér, H.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 27(3): 306-321
År
2019

Formål

Artikkelen studerer barnehageansattes individuelle og kollektive perspektiver på matematikkundervisning i barnehagen i forbindelse med deltakelse i et faglig utviklingsprogram. I studien blir målene for undervisningen, som lærerne skrev ned sammen ved starten og slutten på programmet, sammenlignet med tre av barnehagelærernes individuelle notater i løpet av året. Målet med studien er å få mer kunnskap om den faglige utviklingen av matematikkundervisningen hos barnehagepersonalet, samt å skaffe kunnskap om nytten av faglige utviklingsprogrammer. De tre forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke endringer finnes i de kollektivt skrevne målene for matematikkundervisningen i barnehagen? 2) Hvilken variasjon finnes i de tre barnehagelærernes individuelle notater? 3) Er der sammenhenger/brudd mellom de kollektive målene og de individuelle notatene?

Resultat

Resultatene indikerer at selv om barnehagepersonalets faglige utvikling virker kollektiv, er den ikke felles. De kollektive målene personalet skrev sammen, blir oppfattet ulikt av personalet. Dermed kan det virke som om felles mål for matematikkundervisningen i en samme barnehage innebærer store forskjeller i undervisningen til individuelle lærere. Forskerne mener at dersom kollektive faglige utviklingsprogram skal ha en virkning, må deltakernes ulike oppfatninger gjøres synlige. I tillegg må det utvikles et felles fagspråk, samt evaluering og planlegging av matematikk i barnehagen og videre faglig utvikling.

Design

Utvalget består av sju barnehagelærere fra en svensk barnehage som deltok i et ett år langt faglig utviklingsprogram. Ved starten og slutten av programmet utarbeidet deltakerne i fellesskap mål for matematikkundervisningen i barnehagen. Tre av de ansatte som deltok i programmet skrev også individuelle notater rundt egne holdninger, syn og følelser knyttet til matematikkundervisningen. Ingen av disse tre hadde barnehagelærerutdanning eller hadde tidligere deltatt på matteundervisnings-kurs.

Referanser

Palmér, H. (2019). “Collective and individual perspectives on preschool mathematics within a professional development programme”. International Journal of Early Years Education, 27(3): 306-321.