A Descriptive Study of Early Childhood Education Steering Documents in Finland, Sweden and Australia around Language Immersion Programmes

Forfatter
Garvis, S., Harj-Luukkainen, H., Flynn, T.
Kilde
Asia-Pacific Journal of Operational Research, 12(3):1-22.
År
2018

Formål

Studien analyserer og sammenligner hva som står om språkopplæring i styringsdokumenter for barnehagen i Sverige, Finland og Australia. Målet er å gi et beskrivende sammendrag av språklige fordypningsprogrammer i de tre landene. Forskningsspørsmålet er: Hva forteller de nasjonale læreplanene oss om språkopplæringen i Sverige, Finland og Australia?  

Resultat

Resultatene viser at styringsdokumentene inneholder få detaljer om de språklige fordypningsprogrammene. Forskerne understreker at innholdet i disse programmene må diskuteres, og at det må opprettes klare planer og retningslinjer for hvordan man kan støtte tospråklig og flerspråklig utvikling i barnehagen. 

Design

Styringsdokumenter fra Sverige, Finland og Australia ble samlet inn og analysert av forskergruppen. I analysen så forskerne etter alle beskrivelser av språklige fordypningsprogram. De tre landene ble valgt ut til studien på bakgrunn av forskernes kulturelle nærhet og kjennskap til dem. 

Referanser

Garvis, S., Harj-Luukkainen, H. & Flynn, T. (2018). “A Descriptive Study of Early Childhood Education Steering Documents in Finland, Sweden and Australia around Language Immersion Programmes”. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 12(3):1-22.