Bidirectionality in self-regulation and academic skills in play-based early childhood education

Forfatter
ten Braak, D., Størksen, I., Idsoe, T. & McClelland, M.
Kilde
Journal of Applied Developmental Psychology, 65:e101064
År
2019

Formål

Denne artikkelen undersøker de bidireksjonale (toveis) relasjonene mellom selvregulering, matematikk, vokabular og fonologisk bevissthet hos barn i overgangen fra barnehagen til skolen. To forskningsspørsmål blir oppgitt: (1) forutsier selvregulering i barnehagen matematikkferdigheter i 1. klasse, et uttrykksrikt vokabular og fonologisk bevissthet (korrigert for tidligere ferdigheter)? (2) forutsier barnehagematematikk, et uttrykksrikt vokabular og fonologisk bevissthet selvregulering i 1. klasse?

Resultat

Resultatene viste at det var bidireksjonale relasjoner mellom selvkontroll og matematikk, men ikke mellom selvkontroll og et uttrykksfullt vokabular eller fonologisk bevissthet. Et uttrykksfullt vokabular forutsa signifikant selvkontroll, og selvkontroll forutsa signifikant fonologisk bevissthet, selv om den sistnevnte assosiasjonen ble dempet når man kontrollerte for vokabular. Gitt disse innbyrdes forhold, kan det å med vilje målrette en kombinasjon av disse ferdighetene på en leken måte muligens støtte barnas overgang fra en lekbasert barnehage til et formelt utdanningsmiljø i første klasse.

Design

Totalt ble 243 barn inkludert i undersøkelsen, etter samtykke fra foreldrene. Forskerne har observert barna gjennomføre øvelser innen selvkontroll, matematikk, vokabular og fonologisk bevissthet. I tillegg ble foreldrene bedt om å fylle ut et demografisk spørreskjema om blant annet deres utdanningsnivå, fødeland og barnas alder og kjønn.

Referanser

ten Braak, D., Størksen, I., Idsoe, T. & McClelland, M. (2019). «Bidirectionality in self-regulation and academic skills in play-based early childhood education». Journal of Applied Developmental Psychology, 65:e101064.