’I don’t even dare to do it’: problematising the image of the competent and musical child

Forfatter
Lagerlöf, P., Wallerstedt, C.
Kilde
Music Education Research, 21(1):86-98.
År
2019

Formål

Formålet med studien er å problematisere bildet av det kompetente og musikalske barnet. Studien fokuserer på barnas interaksjoner for å få innblikk i deres musikalske interessefelt og forstå deres læringsprosess når de er overlatt til seg selv. Følgende forskningsspørsmål ligger til grunn for studien: (1) Hvordan forhandler barna om rammen for leken i den studerte aktiviteten? (2) Hvordan aktualiserer barna sine tidligere erfaringer med musikalske opptredener i leken?

Resultat

Funnene viser at å etablere en delt mening om hva som foregår i lekaktiviteten, er en kompleks oppgave som involverer å koordinere deltagernes perspektiver. Å bli enige om lekaktiviteten er ikke tilstrekkelig rammeverk for å leke leken, da barna fortsetter å forhandle. Selv om barna er kompetente i hvordan man lekende kan gjennomføre en musikalsk aktivitet, trenger de fortsatt hjelp og støtte fra læreren til å koordinere sine ulike perspektiver og til å gi dem ressurser til å lykkes i deres villighet til å opptre musikalsk.

Analysen av barnas lek viser at den er en tolkende reproduksjon. Barna tar i bruk de ressursene de har; hvordan man bruker mikrofon, synger en sang fra årets sangkonkurranse, kunne ritualene av en opptreden. Leken indikerer også hva sangkonkurransen den baserer seg på, betyr i barnas daglige liv.

Et av barna annonserer at han skal synge og blir møtt med jubel av sine jevnaldrende, men finner ikke selvtilliten til å synge foran et publikum. Guttens sjenanse utfordrer bildet av barn som ‘naturlige sangere’. Det kan også legge grunnlag for en ny vurdering av musikk som ‘fri’ uttrykkelse, ettersom barna har problemer med å ha motet til å synge, men også til å vite hvilken sang de skal synge.

Forfatterne foreslår at barna er kompetente og at de kan bli hjulpet til videre utvikling hvis læreren deltar i dialogen med dem og i musikkaktiviteten.

Design

Studien er en del av et større prosjekt om lekbasert pedagogikk i barnehagen. Den aktuelle studien baserer seg på ett av videoopptakene fra dette prosjektet. Barnehagelæreren filmet den aktuelle lekaktiviteten fordi den ble ansett som interessant for dokumentasjon, analyse og diskusjon. Det er seks barn i alderen 3-5 år som deltar i aktiviteten, fire jenter og to gutter.

Referanser

Lagerlöf, P. & Wallerstedt, C. (2019). “’I don’t even dare to do it’: problematising the image of the competent and musical child”. Music Education Research, 21(1):86-98.

Oppdragsgiver

Skolforskningsinstitutet, Sverige