What is to be learnt? Critical aspects of elementary arithmetic skills.

Forfatter
Björklund, C., Marton, F., Kullberg, A.
År
2021

Formål

Studien presenterer en måte å beskrive variasjon i små barns læring av elementær aritmetikk innenfor tallområdet 1–10. Målet med studien er å se nærmere på barns læringsprosess ved hjelp av å skjelne spesielle aspekter ved tall.

Resultat

Forskernes konklusjon er at studiens måte å beskrive aritmetiske ferdigheter på, i form av å skjelne aspekter av tall, gjør det mulig å forklare hvorfor barn ikke kan bruke bestemte strategier og hvordan de lærer å løse oppgaver de tidligere ikke kunne løse.

Design

Analysen er basert på data fra forskningsprosjektet FASETT. I dette forskningsprosjektet har forskerne gjennomført oppgavebaserte intervjuer ved tre anledninger (intervju 2 med åtte måneders forsinkelse og intervju 3 ett år etter andre intervju) med 103 barn i alderen fire til syv år fra barnehager i Sverige.

Referanser

Björklund, C., Marton, F., & Kullberg, A. (2021). “What is to be learnt? Critical aspects of elementary arithmetic skills”. Educational Studies in Mathematics, 107:261-284.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige