The ambivalence of assessment—Language assessment of minority-language children in early childhood education and care.

Forfatter
Jahreie, J.
År
2021

Formål

Studien utforsker hvordan barnehagelærere i Norge og Danmark håndterer språkvurderingspolitikken for minoritetsspråklige barn. I begge land er det stor forskjell i skoleprestasjoner mellom innfødte og minoritetsspråklige elever. Artikkelen undersøker hvordan barnehagelærere håndterer disse utfordringene. Forskningsspørsmålet er: Hvordan håndterer barnehagelærere i Norge og Danmark praksisen knyttet til språkvurderingspolitikk?

Resultat

Resultatene viser at barnehagelærere er pragmatiske når de vurderer språk, men usikre når det kommer til språkarbeid og vurdering av minoritetsspråklige barn. De tre hovedkildene til deres usikkerhet er: tvil om "klar for skole"-tanken, balansegangen mellom profesjonell frihet og vurdering, og ambivalens rundt integrasjonspolitikk og "standardbarnet". Disse funnene peker på kompleksiteten i barnehagelærernes arbeid med minoritetsspråklige barn og familiene deres, og viser at forenklede diskurser ikke alltid passer virkeligheten.

Design

Datamaterialet består av intervjuer med elleve barnehagelærere i København og elleve i Oslo fra totalt 14 ulike barnehager (syv i København og syv i Oslo). Fire av de 18 intervjuene var gruppeintervjuer (to med to informanter og to med tre). Informantene jobbet i barnehager som lå i hovedsakelig innvandrerdominerte nabolag i sentrumsområder og forsteder i Oslo og København.

Referanser

Jahreie, J. (2021). "The ambivalence of assessment—Language assessment of minority-language children in early childhood education and care". European Early Childhood Education Research Journal, 29(5):715-732.