Delaktighet och digitala resurser. Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden

Forfatter
Petersen, P.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvilke muligheter minoritetsspråklige barn har til deltakelse i barnehagehverdagen gjennom bruk av nettbrett. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke forhold, muligheter og hindringer for deltakelse skaper bruk av nettbrett, med sine funksjoner og applikasjoner, i barnehager i flerspråklige områder? 2) Hvordan kommer barnas medvirkning til uttrykk i barns bruk av nettbrett i flerspråklige områder? 3) Hvilke literacy-praksiser kommer til uttrykk når nettbrett blir brukt i barnehager i flerspråklige områder? 4) På hvilken måte blir digitale ressurser viktige for barnas deltakelse i barnehagen i flerspråklige områder?

Resultat

Resultatene viser at ved å bruke andre moduser å kommunisere på enn majoritetsspråket, ble de minoritetsspråklige barna i stand til å uttrykke delaktighet både på flerspråklige og multimodale måter. Barna brukte nettbrettene til å lage sin egen dokumentasjon og verbalt innhold utover majoritetsspråket. Forskeren mener slike måter å kommunisere på kan hjelpe barna med å overvinne utfordringer de møter på som minoritetsspråklige.

Design

Datamaterialet er samlet inn med bruk av videoobservasjoner av barn ved tre ulike svenske barnehager der minoritetsspråket var finsk. Forskeren observerte barnas interaksjoner med hverandre, pedagogene og nettbrettet. Det ble også gjort opptak nettbrettskjermene under aktivitetene for å få informasjon om barnas ulike kommunikasjonsmåter. I tillegg ble det gjennomført fokusgruppeintervjuer med personalet i barnehagene.

Referanser

Petersen, P. (2020). «Delaktighet och digitala resurser. Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden». Akademisk avhandling. Stockholms universitet.