Does the Incredible Years Teacher Classroom Management programme improve child–teacher relationships in childcare centres? A 1-year universal intervention in a Norwegian community sample

Forfatter
Tveit, H. H., Drugli, M. B., Fossum, S., Handegård, B. H. & Stenseng, F.
År
2020

Formål

Studien undersøker effekten av et intervensjonsprogram (The Incredible Years Teacher Classroom Management (IY TCM) på relasjonen mellom barnehagelærer og barn. Intervensjonen har som formål å redusere adferdsproblemer (internaliserings- og eksternaliseringsproblemer) blant barn i barnehagen. Studien undersøker også om intervensjonen har en effekt på alle barna, også de som ikke er i risikosonen for adferdsproblemer, samt hvorvidt en eventuell effekt vedvarer over tid.

Studien fremsatte følgende hypoteser:

  1. Barnehagelærerne som var omfattet av IY TCM-programmet (tiltaksgruppen), ville rapportere om positive endringer knyttet til nærhet og konflikt i barn–voksen-relasjonen enn barnehagelærere som ikke var omfattet av intervensjonen (kontrollgruppen).
  2. Barna i tiltaksgruppen med adferdsproblemer ville gjennomgå de samme positive endringene som de øvrige barna i tiltaksgruppen, sammenlignet med barn med adferdsproblemer i kontrollgruppen.

Resultat

Resultatene viser at IY TCM-intervensjonen hadde positive effekter på samtlige barn i tiltaksgruppen. Barn i tiltaksgruppen som var i risikosonen for adferdsproblemer kom opp på nesten samme nærhetsnivå som de andre barna i tiltaksgruppen, samt at adferden deres var bedre ved ettertesten enn ved førtesten. Dette viser at barn–voksen-relasjonen er foranderlig. Artikkelforfatterne anbefaler også at hele barnegrupper inkluderes i slike intervensjoner, ikke bare barn i risikosonen for adferdsproblemer, da en gode barn–voksen-relasjoner i barnehagen regnes som å beskytte barnet for senere utvikling av mentale problemer.

Design

Norske barnehager som allerede hadde implementert Incredible Years Parenting Programme, ble invitert til også å implementere IY TCM. Til sammen 921 barn (3–6 år) fra 46 barnehager er omfattet av studien. Studien er kvasi-eksperimentell og tar i bruk før- og ettertester med åtte til ni måneders mellomrom. Barnehagelærerne vurderte barnas adferd ved før- og ettertestene ved bruk av et verktøy («The Caregiver–Teacher Report Form», C-TRF). Barnehagelærernes vurderinger ble deretter analysert.

Referanser

Tveit, H. H., Drugli, M. B., Fossum, S., Handegård, B. H. & Stenseng, F. (2020). "Does the Incredible Years Teacher Classroom Management programme improve child–teacher relationships in childcare centres? A 1-year universal intervention in a Norwegian community sample". European Child & Adolescent Psychiatry, 29(5):625–636.