Mathematics as the trojan horse in Norwegian early childhood policy?

Forfatter
Fosse T., Lange T., Hope Lossius M., Meaney T.
År
2018

Formål

Artikkelen undersøker representasjoner av matematikkundervisning både i norske policydokumenter (rammeplaner/strategiplaner/meldinger til Stortinget) for barnehagen og i policydokumenter for barnehagen fra OECD. Undersøkelsene tar sikte på å finne ut om matematikkopplæring fungerer som en fordekt måte å innføre mer undervisning på bekostning av leken i norske barnehager. Forskningsspørsmålene er: Er det likheter i hvordan matematikkundervisning er representert i barnehagedokumenter i OECD og i Norge? Hva indikerer representasjoner av matematikkundervisning om skolifiseringstrender i norske policydokumenter knyttet til barnehagen? 

Resultat

Analysene indikerer at det er et subtilt holdningsskifte i offentlige policydokumenter fra lekbasert matematikklæring til skoleforberedende matematikklæring. Holdningsskiftet er så subtilt at det kan være vanskelig å oppdage. 

Design

Offentlige dokumenter, både OECD-policydokumenter for barnehager og norske policydokumenter knyttet til barnehager undergår en kritisk diskursanalyse forankret i tidligere studier på skolifisering av barnehagen. 

Referanser

Fosse, T., Lange, T., Hope Lossius, M. & Meaney, T. (2018). “Mathematics as the trojan horse in Norwegian early childhood policy?”. Research in Mathematics Education, 20(2):166–182. 

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt