Singing as language learning activity in multilingual toddler groups in preschool.

Forfatter
Kultti, A.
Kilde
Early Child Development and Care, 183 (12), 1955-1969.
År
2013

Formål

Studien omhandler læringsaktiviteter i barnehagen som fremmer språkutvikling hos barn fra et flerspråklig miljø. Det fokuseres på sangaktiviteter som språklæringsaktivitet for til sammen ti barn i alderen ett til tre år i åtte svenske barnehager.

Resultat

Undersøkelsen konkluderer med at voksenstyrte sangaktiviteter gir barna mulighet til å delta gjennom andre uttrykksformer enn språket. Sangaktiviteter kan være med og bygge opp kommunikasjonsmåter som bidrar til å forbedre språkutviklingen hos barn fra et flerspråklig miljø.

Studien viser at voksenstyrte sangaktiviteter i småbarnsavdelinger kan fremme barnas språkutvikling og kommunikative ferdigheter. Sangaktiviteter tilbyr barna ulike kommunikasjonsmåter som kan bli til en ressurs for dem, og omfatter kroppsspråk, nye ord, rytme og mulighet til å gjenta ulike språklige aktiviteter.

Studien viser videre hvordan barna bruker sang som en ressurs til å delta og kommunisere i barneinitierte aktiviteter med andre barn, deriblant barn med forskjellige morsmål. På den måten utgjør sangaktiviteter en mulighet for at barn kan lære av hverandre, på tross av språklige forskjeller.

Design

Datagrunnlaget for undersøkelsen er deltakerobservasjon og videoopptak samlet inn over en seksmånedersperiode i åtte barnehager fra fem forskjellige sosioøkonomiske områder i Sverige. Ti barn fra et flerspråklig miljø ble alle sammen videofilmet én gang i måneden i seks måneder. Dette ga et videomateriale på til sammen 47 timer. Barna var fra 1,7 til 2,11 år gamle. Dataene er analysert ut fra et sosiokulturelt perspektiv som har røtter i Vygotskys teori om den nærmeste utviklingssonen.

Referanser

Kultti, A. (2013). Singing as language learning activity in multilingual toddler groups in preschool. Early Child Development and Care, 183 (12), 1955-1969.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet (Sverige)