Engaging with mathematics in the kindergarten. Orchestrating a fairy tale through questioning and use of tools.

Forfatter
Carlsen, M.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 21 (4), 502-513.
År
2013

Formål

Formålet med studien er å analysere hvordan en førskolelærer i en norsk barnehage setter opp og iscenesetter en matematisk aktivitet gjennom eventyrfortelling.

Resultat

Undersøkelsen viser at førskolelærerens opplegg for en matematisk aktivitet for fireåringer foregår ved at barna trekkes inn i aktiviteten. Førskolelæreren bruker eventyret «Gullhår og de tre bjørnene». Førskolelæreren bruker stemmen, ansiktsuttrykk og kroppsbevegelser som verktøy. Studien understreker at aktiviteten har krevd omfattende planlegging.

Undersøkelsen konkluderer med at førskolelæreren klarer å skape en aktivitet som tar opp matematiske konsepter og ideer, for eksempel kjennskap til tall, tallrekken og målinger av størrelsesforhold samt kontraster mellom varme og kulde. Både barna og førskolelæreren deltar aktivt i aktiviteten, og dermed skapes det mulighet for å tilpasse de gitte matematiske konseptene til barna og situasjonen. Dette skjer ved at konseptene gjøres til barnas egne, og ved at barna ser og lytter til hvordan og i hvilke tilfeller matematiske konsepter brukes. Også førskolelærerens bruk av ansiktsmimikk, stemme og kroppsbevegelser er med på å tilpasse de matematiske konseptene til situasjonen. Undersøkelsen konkluderer også med at førskolelærerens undervisning er vellykket som en lekende måte å implementere matematikk i barnehagen på.

Design

De som deltar i undersøkelsen, er én førskolelærer og ni fire år gamle jenter i en norsk barnehage. Førskolelæreren organiserte en matematisk aktivitet ved å fortelle et eventyr, og prosessen ble tatt opp på video og deretter transskribert med henblikk på analyse. Det dreier seg om en undersøkelse av én enkelt samling.

Referanser

Carlsen, M. (2013). Engaging with mathematics in the kindergarten. Orchestrating a fairy tale through questioning and use of tools. European Early Childhood Education Research Journal, 21 (4), 502-513

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt