“Children’s Use of Everyday Mathematical Concepts to Describe, Argue and Negotiate Order of Turn”.

Forfatter
Bevemyr, M.
Kilde
I: Bergman, L. m.fl. (red.): Childhood, learning and didactics. Educare-vetenskapliga skrifter, 2014:2. Malmö: Malmö Högskola. 63-87.
År
2014

Formål

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan barn i en kommunal barnehage bruker matematiske prinsipper i sosiale interaksjoner. Mer spesifikt belyser studien hvordan barn gjør bruk av matematiske prinsipper når de skal finne ut hvem sin tur det er til å spille data.

 

Resultat

Barna bruker ord og vendinger til å beskrive rekkefølgen og hvor i rekken de selv befinner seg – deres ordinale posisjon. De bruker ikke bare uttrykk som «Jeg er etter henne» og «Det er min tur», men også uttrykk med ordenstall, som «Jeg er nummer tre», til å argumentere for hva som er deres plass i rekken. Disse ordene og uttrykkene er kanskje ikke en fullt dekkende beskrivelse av den nøyaktige plasseringen i rekkefølgen, men for den spesifikke aktiviteten er ordene som brukes, nok til å argumentere for hvem sin tur det er. Barna bruker sine egne uttrykk for den spesifikke aktiviteten og kjenner den presise betydningen av uttrykkene.

 

Studien viser således at barn i interaksjonen med hverandre bruker matematiske prinsipper som vil kunne overføres til mer formelle matematiske prinsipper. Det forutsetter imidlertid at de voksne bruker slike interaksjoner blant barna til å lære dem mer formelle matematiske prinsipper.

 

Design

Datagrunnlaget for studien var fem barn som fikk lov til å sitte ved data­maskinen på egen hånd i perioder med fri lek i en barnehage. Aktiviteten var organisert slik at barna skulle bytte på å spille på datamaskinen. Hvor lang tid hvert enkelt barn fikk foran datamaskinen, ble regulert ved hjelp av en stoppe­klokke som barna selv skulle styre. Datainnsamlingen foregikk ved videoobservasjon i området der datamaskinen sto. Analysen besto av tre trinn: Først identifiserte forskeren episoder med såkalt matematisk aktivitet i videomaterialet og plukket ut disse for senere analyse. Deretter ble disse episodene transkribert og analysert ut fra et deltakerorientert perspektiv. Endelig identifiserte han de matematiske prinsippene i barnas ulike språklige uttrykk når de skulle beskrive, diskutere og forhandle om hvem sin tur det var til å sitte ved datamaskinen. Disse begrepene blir heretter kalt dagligdagse matematiske prinsipper.

 

Referanser

Bevemyr, M. (2014). “Children’s Use of Everyday Mathematical Concepts to Describe, Argue and Negotiate Order of Turn”. I: Bergman, L. m.fl. (red.): Childhood, learning and didactics. Educare-vetenskapliga skrifter, 2014:2. Malmö: Malmö Högskola. 63-87.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt