Etiske perspektiver på læreres og pædaogogers pedagogiske erfaringer: En etnografisk studie i lys av John Deweys filosofi.

Forfatter
Eikseth, A.G.
Kilde
Trondheim: NTNU.
År
2008

Formål

Studiens formål er å undersøke hvordan førskolelærere/lærere benytter sin praktiske kunnskap i arbeidet med barn i en utdanningssammenheng. Studien undersøker lærerne og førskolelærernes planlegging og gjennomføring av pedagogisk arbeid med seks–syv-årige barn i henholdsvis barnehage og førskoleklasse. Studien ser blant annet på hvordan forskjellige grupper av praktikere benytter seg av praktisk kunnskap, og den analyserer hvilke faktorer som påvirker deltakernes praktiske kunnskap. I tillegg hentes det inn informasjon om hvordan fagplaner og lokale måldokumenter gjenspeiler seg i den praktiske kunnskapen som lærere/førskolelærere bruker i sitt arbeid.

Resultat

Undersøkelsen konkluderer med at lærerne legger vekt på barnas sosiale interesser, som de ved hjelp av bevisst dialog bruker i det praktiske pedagogiske arbeidet. Førskolelærerne bruker mange ritualer for å bygge opp en tett og tillitsvekkende dialog med barna.

Design

Undersøkelsen er en etnografisk kasusstudie som bygger på observasjoner av og intervjuer med to førskolelærere og to lærere.

Referanser

Eikseth, A.G. (2008). Etiske perspektiver på læreres og pædaogogers pedagogiske erfaringer: En etnografisk studie i lys av John Deweys filosofi. Trondheim: NTNU.

Oppdragsgiver

Undersøkelsen er finansiert av diverse nordiske, norske og svenske forskningsfond.