Preschool teachers’ perceptions of children's roughand-tumble play (R&T) in indoor and outdoor environments.

Forfattere
Storli, R.
Sandseter, E.B.H.
Kilde
Early Child Development and Care 185(11-12), 1995-2009.
År
2015

Formål

Studien undersøker utbredelsen av og forskjeller mellom ulike former for boltrelek og lekeslåssing (rough and tumble), det vil si leker som barn selv tar initiativ til, og som er kroppslige, for eksempel å jakte, ta til fange, holde fast og slåss. Studien ser nærmere på lekemønstrene til 3–5-åringer i barnehagen (preschool), blant annet forskjellene mellom gutter og jenters lek, og på hvordan barnehagelærere stopper eller begrenser disse lekene inne og ute.

Resultat

På grunnlag av analysene konkluderer forfatterne med at det er behov for mer kunnskap om de ulike formene for boltreleker og lekeslåssing (rough and tumble), slik at man sørge for at barna har mulighet til å leke slike leker. Generelt viser undersøkelsen at fri lek både inne og ute utgjør en stor del av det pedagogiske innholdet i hverdagen. Studien viser også at det er en statistisk signifikant forskjell mellom kjønnene når det gjelder utbredelsen av forskjellige former for dramaturgisk lek, for eksempel superhelt-, slåss-, fange- og omsorgsleker. Barnehagelærerne oppgir at de tillater mer dramaturgisk lek ute enn inne.

Resultatene er også undersøkt når det gjelder forskjeller og likheter mellom kjønnene. Ifølge forfatterne kan begrensningen på lekeslåssing hindre særlig guttenes deltakelse, det vil si hindre dem i å gi uttrykk for egne ønsker i hverdagen. Begrensningene på forskjellige jage- og fangeleker berører både guttene og jentene, men hindrer primært jentene i å delta i boltreleker og lekeslåssing.

 

Design

Datamaterialet består av besvarte spørreskjema fra 357 norske barnehagelærere (preschool teachers). I tillegg til å inneholde informasjon om respondentenes faglige bakgrunn fokuserer spørreskjemaet på tre faktorer i forbindelse med både innendørs og utendørs lek: (a) utbredelsen av dramaturgiske leketemaer, (b) intervensjoner i leker og regler og (c) holdningen til boltreleker og lekeslåssing. Dataene er analysert statistisk.

Referanser

Storli, R. & Sandseter, E.B.H. (2015). Preschool teachers’ perceptions of children's roughand-tumble play (R&T) in indoor and outdoor environments. Early Child Development and Care 185(11-12), 1995-2009.

Oppdragsgiver

Uoplyst