Kan du tage pigen op af kufferten? En analyse af sproglig evaluering i daginstitutioner.

Forfatter
Holm, L.
Kilde
EDUCARE – vetenskapliga skrifter 2, 103-127.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan ulike språkevalueringer brukes i barnehagen, og hvordan denne praksisen påvirker forholdet mellom barn og barnehagelærere. Studien setter også søkelys på synet på barn og språk i de anvendte evalueringsverktøyene og tilhørende praksis.

Resultat

Generelt viser studien at evalueringsverktøyenes syn på språk, måling og kunnskap ser ut til å være basert på en antakelse om at barna går gjennom den samme sosialiseringsprosessen og de samme språklige utviklingstrinnene i samme rekkefølge på dansk. Dermed er det bare den danskspråklige delen av de flerspråklige barnas språkevner som evalueres og verdsettes. Studien viser dessuten at barnehagelærernes evaluering er sterkt knyttet til evalueringsverktøyene, og at de føler seg bundet til å produsere en bestemt type kunnskap som hovedsakelig handler om barnets kjennskap til og forståelse av språklyder, ord og setninger. Denne praksisen utelukker barnas bidrag til eller utvikling av en samtale eller annet samspill.

Design

Studien bygger på feltarbeid i to barnehager (daginstitutioner) i København, som bruker hvert sitt evalueringsverktøy, nemlig Tosprogede børn og Sprogvurderingsmateriale til 3-årige. Det er gjort observasjoner av ni språkevalueringer, og under observasjonene er styrere (ledere) eller barnehagelærere (pædagoger) intervjuet. I tillegg benytter studien seg av en rekke policydokumenter. Dataene er samlet inn i 2008 og 2009.

 

Referanser

Holm, L. (2015). Kan du tage pigen op af kufferten? En analyse af sproglig evaluering i daginstitutioner. EDUCARE – vetenskapliga skrifter 2, 103-127.

Oppdragsgiver

Uoplyst