Talking about children’s resistance to the institutional order and teachers in preschool.

Forfatter
Markstrom, A.-M.
Kilde
Journal of Early Childhood Research, 8(3), 303-314.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å undersøke barns motstand mot den sosiale orden i barnehagen ved hjelp av førskolelæreres fortellinger om barns atferd i barnehagen. Konteksten for undersøkelsen var foreldremøter der førskolelærere og foreldre snakket om barnet i barnehagen. Det ble særlig lagt vekt på følgende spørsmål: Hvordan viser barnet motstand mot barnehagen og førskolelærerne? Hvilke typer motstand forbinder førskolelærerne med bestemte karaktertrekk hos barnet? Er det forskjell på den måten førskolelærerne beskriver motstanden hos henholdsvis jenter og gutter?

Resultat

Studien viser at foreldremøter uttrykker førskolelæreres evaluering og kategorisering av de individuelle barna. Førskolelærernes fortellinger om barnets motstand mot den sosiale orden i barnehagen gir foreldrene forståelse av hvilke former for atferd førskolelærerne regner for å være henholdsvis problematiske og ønskelige. Barn kan ifølge studien vise motstand på fem måter: fysisk motstand, sosial motstand, verbal motstand, emosjonell motstand og avvisning som motstand. De fem typene motstand overlapper noen ganger i førskolelærernes fortellinger, noe som viser kompleksiteten av hva som forventes av et barn i barnehagen, men som også kan ses som uttrykk for barnets kompetanse. Førskolelærerne oppfatter imidlertid motstanden i større grad som problematisk enn ønskelig, og fortellingene om barns motstand brukes til å forsterke fortolkningen av det ønskelige barnet. Jenter og gutter blir til en viss grad omtalt på forskjellige måter, noe som ifølge studien kan være et uttrykk for førskolelærerens stereotype og tradisjonelle forståelse av kjønnsrollene.

Design

Datamaterialet består av 22 lydopptak av foreldremøter i åtte barnehager. Førskolelærerne ble tilfeldig utvalgt til å delta i undersøkelsen. Foreldremøtene varte mellom 20 minutter og halvannen time. Datamaterialet ble transkribert og gjennomgått for å finne episoder som uttrykte førskolelærernes implisitte eller eksplisitte forventninger til "ordentlige" og "normale" barn. Begrepet "motstand" er brukt som et diskursivt verktøy til å analysere datamaterialet med.

Referanser

Markstrom, A.-M. (2010). ”Talking about children’s resistance to the institutional order and teachers in preschool”. Journal of Early Childhood Research, 8(3), 303-314.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet (Sverige)