Aktionslæring i dagtilbud: Udvikling af pædagogers professionsviden, identitet og autonomi.

Forfattere
Pedersen, T.
Koefoed-Nordentoft, N. og Olsson
Kilde
øbenhavn: Professionshøjskolen UCC.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å undersøke hvordan aksjonslæring kan bidra til at førskolelærere kan sette ord på sin kompetanse og kunnskap. I tillegg så den på hvordan ansatte i barnehager kan videreformidle sin kunnskap og kompetanse til blant annet foreldre og forvaltning.

Resultat

Prosjektet viser at førskolelærerne som deltok, fikk mulighet til å skape en felles forståelse av hva deres profesjonalitet innebærer. Førskolelærerne har observert hverandre, og ved hjelp av en språkliggjøring av praksisen har de også styrket den. Førskolelærerne har fått felles ambisjoner og stolthet over faget ved å utvikle en felles bevissthet om grunnleggende forutsetninger. Den felles ambisjonen har oppstått gjennom reflekterende samtaler mellom førskolelærerne og gjennom de beslutningene de har tatt sammen, basert på pedagogiske hensyn. Studien viser dessuten at førskolelærerne gjennom arbeidet med aksjonslæring har utviklet en kultur der det er legitimt – og der førskolelærerne har mot til – å arbeide tettere på hverandres praksis og gi hverandre faglige innspill. Studien konkluderer med at aksjonslæring har bidratt til å utvikle en kultur dominert av selvtillit, med mulighet for å utvikle praksis basert på refleksjoner og en felles faglig dialog.

Design

Prosjektet "Aktionslæring i dagtilbud" (aksjonslæring i barnehagen) ble gjennomført i 31 barnehager fordelt på fem kommuner i København-området. Barnehagene som deltok, bestemte selv hvor mange fra personalet som skulle være med på prosjektet. De førskolelærerne som deltok, forpliktet seg til å innta en særlig aktiv rolle som medforskere, der de på systematisk vis skulle undersøke sin pedagogiske praksis innenfor prosjektets rammer.

Referanser

Pedersen, T., Koefoed-Nordentoft, N. og Olsson, J. (2010). Aktionslæring i dagtilbud: Udvikling af pædagogers professionsviden, identitet og autonomi. København: Professionshøjskolen UCC.

Oppdragsgiver

BUPL