Behavioral/Emotional Problems of Preschoolers: Caregiver/Teacher Reports From 15 Societies.

Forfatter
Rescorla, L.A. et al.
Kilde
Journal of Emotional and Behavioral Disorders 20(2), 68–81.
År
2012

Formål

Formålet med denne studien er å undersøke de samfunnsrelaterte effektene (slik som språk og kultur) av førskolelæreres og læreres vurderinger av atferdsmessige og emosjonelle utfordringer blant 10 521 barnehagebarn fra 15 land. I tillegg har studien til formål å teste hvor stor enighet det er mellom foreldre- og førskolelærerinformanter i disse vurderingene.

Resultat

Studien viser at mange av deltakerlandene hadde relativt jevne scorer, til tross for språkforskjeller, kulturelle forskjeller og andre særtrekk. Det var små alders- og kjønnsforskjeller på tvers av landene. Rekkefølgen i rangeringene av de undersøkte elementene i "Caregiver–Teacher Report Form" var også like på tvers av landene. Foreldrenes vurderinger var høyere enn førskolelærernes vurderinger i alle landene. Landene var også veldig like når det gjaldt vurderingene av hvilke problemområder som i gjennomsnitt ble vurdert høyt og lavt. Innenfor hvert land varierte enigheten mellom informantene i stor grad på tvers av barna. Forskerne konkluderer med at resultatene generelt sett kan sies å være veldig like på tvers av de 15 landene.

Design

Vurderinger av førskolelærere fra Danmark, Chile, Kina, Østerrike, Tyskland, Island, Iran, Italia, Kosovo, Litauen, Nederland, Portugal, Romania, Serbia og USA ble inkludert som data i studien. Vurderinger av 10 521 barn i alderen fra halvannet til fem år fra de 15 deltakerlandene ble testet i skjemaet "Caregiver–Teacher Report Form". For å undersøke hvor stor enighet det var mellom foreldre- og førskolelærerinformantene, ga man et datasett med parallelle vurderinger til foreldre og førskolelærere i alle land unntatt Chile og Kosovo. Vurderinger av 7380 barn inngikk i utvalget.

Referanser

Rescorla, L.A. et al. (2012). Behavioral/Emotional Problems of Preschoolers: Caregiver/Teacher Reports From 15 Societies. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 20(2), 68–81.

Oppdragsgiver

Research Center for Children, Youth and Families ved University of Vermont