Redesign of an Outdoor Space in a Swedish Preschool: Opportunities and Constraints for Sustainability Education

Forfatter
Nordén, B. & Avery, H.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barnehageansatte, sammen med barn, barnehageledelse og foreldre gjennomførte en prosess der de sammen redesignet barnehagens uteområde. Studien fokuserer på hvordan barnas engasjement i prosjektet kan forme et grunnlag for senere holdninger og ansvarlig handling knyttet til bærekraftig utdanning.

Resultat

Resultatene viser at en dypere forståelse for og bedre selvtillit rundt praktisk pedagogikk blant de barnehageansatte er nødvendig for en effektiv bærekraftig undervisning. Forskeren mener en felles referanseramme for pedagogiske praksiser og refleksjonsprosesser er nødvendig innenfor og mellom barnehager.

Design

Studien henter datamaterialet fra et større forskningsprosjekt som undersøkte det kollektive redesignet av en barnehages uteområde i perioden 2018-2019. I denne studien har forskeren plukket ut to situasjoner fra prosjektet for å illustrere aspekter av redesignprosessen som belyser bærekraft og barnas engasjement. Barnehagen i prosjektet er lokalisert i et flerkulturelt byområde i Sverige med 20 nyankomne immigrantbarn som snakket lite svensk. Datamaterialet består av deltakende observasjon, samtaler med barn og barnehageansatte og barnas bilder av uteområdet.

Referanser

Nordén, B. & Avery, H. (2020). “Redesign of an Outdoor Space in a Swedish Preschool: Opportunities and Constraints for Sustainability Education”. International Journal of Early Childhood, 52(3):319–335.

Oppdragsgiver

Skolforskningsinstitutet, Sverige