The quality of inclusion in Danish preschools

Forfatter
Næsby, T.
År
2020

Formål

Studien undersøker kvalitet i danske barnehager med fokus på hvorvidt vanskeligstilte barn har nytte av å gå i barnehagen i et inkluderende perspektiv.

Resultat

Resultatene viser at læringsmiljøet i barnehagene tar vare på barnas sosiale og emosjonelle velvære og utvikling. Samtidig skårer barnehagene lavt på læringsaktiviteter, noe som viser at barnehagene ikke fremmer barnas kognitive utvikling.

Design

Datamaterialet består av observasjoner samlet inn ved hjelp av måleverktøyet Early Childhood Enviroment Rating Scale (ECERS-3) i 88 barnehager i fire danske kommuner. Observasjonene ble gjennomført i 2017-2018. I hver barnehage ble 16-24 barn mellom tre og fem år observert i tre timer (totalt 119 observasjoner).

Referanser

Næsby, T. (2020). “The quality of inclusion in Danish preschools”. Early Child Development and Care, 190(10):1561-1573.