What is the Added Value of Preschool for Poor Children? Long-Term and Intergenerational Impacts and Interactions with an Infant Health Intervention

Forfatter
Rossin-Slater, M. & Wüst, M.
År
2020

Formål

Studien undersøker virkningen av tilgang til barnehage på barn fra lavinntektsfamilier i et livsløpsperspektiv og på tvers av generasjoner.

Resultat

Studien fant at tilgang til barnehage resulterte i at flere barn gikk i barnehage og at det var mer sannsynlig at barn som gikk i barnehage tok utdanning utover grunnskolen enn de som ikke gikk i barnehage. Barnehagebarna hadde også økt sannsynlighet for høyere lønn senere i livet enn barna som ikke gikk i barnehage. Studien indikerer også at barnehager av høy kvalitet kan kompensere for noen av de potensielle negative helseeffektene av å være født inn i et lavinntektshjem. Gode barnehagetilbud for lavinntektsfamilier kan derfor være et godt samfunnsøkonomisk tiltak.

Design

Studien fokuserer på tidsrommet 1933 til 1960 i Danmark (individer født mellom 1930 og 1957 og deres barn). Studien henter datamaterialet fra offentlig tilgjengelig informasjon om individene, som levealder, sykehusinnleggelser og diagnoser, fra dokumentasjon på offentlig virksomhet, som offentlige initierte tiltak for barneomsorg og barnehageutbygging i tidsperioden, og demografisk informasjon, som befolkningsendringer, antall levendefødte og dødfødte i et gitt område.

Referanser

Rossin-Slater, M. & Wüst, M. (2020). "What is the Added Value of Preschool for Poor Children? Long-Term and Intergenerational Impacts and Interactions with an Infant Health Intervention". American Economic Journal: Applied Economics, 12(3):255–286.

Oppdragsgiver

Danmarks frie forskningsfond, Danmark