Collective and individual perspectives on preschool mathematics within a professional development programme

Forfatter
Palmér, H.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 27(3): 306-321
År
2019

Formål

Artiklen studerer børnehavepersonales individuelle og kollektive perspektiver på matematikundervisning i børnehaven i forbindelse med deltagelse i et fagligt udviklingsprogram. I studiet bliver målene for undervisningen, som lærerne skrev ned sammen ved starten og slutningen af programmet, sammenlignet med tre af pædagogernes individuelle notater i løbet af årene. Målet med studiet er at få mere viden om den faglige udvikling af matematikundervisningen hos børnehavepersonalet samt at skaffe viden om nytten af faglige udviklingsprogrammer. De tre forskningsspørgsmål er: 1) Hvilke ændringer findes der i de kollektivt skrevne mål for matematikundervisningen i børnehaven? 2) Hvilken variation findes der i de tre pædagogers individuelle notater? 3) Er der sammenhænge mellem/brud på de kollektive mål og de individuelle notater?

Resultat

Resultaterne indikerer, at selv om børnehavepersonalets faglige udvikling virker kollektiv, er den ikke fælles. De kollektive mål, som personalet skrev ned sammen, opfattes forskelligt af personalet. Dermed kan det virke, som om fælles mål for matematikundervisningen i den samme børnehave indebærer store forskelle i de enkelte ansattes undervisning. Forskerne mener, at hvis kollektive faglige udviklingsprogrammer skal have en effekt, skal deltagernes forskellige opfattelser synliggøres. Derudover skal der udvikles et fælles fagsprog samt evaluering og planlægning af matematik i børnehaven og yderligere faglig udvikling.

Design

Udvalget består af syv pædagoger fra en svensk børnehave, der deltog i et etårigt fagligt udviklingsprogram. I starten og slutningen af programmet udarbejdede deltagerne i fællesskab mål for matematikundervisningen i børnehaven. Tre af de ansatte, der deltog i programmet, skrev også individuelle notater om deres egne holdninger, synspunkter og følelser relateret til matematikundervisning. Ingen af disse tre havde en pædagoguddannelse eller havde tidligere deltaget i matematikundervisningskurser.

Referencer

Palmér, H. (2019). “Collective and individual perspectives on preschool mathematics within a professional development programme”. International Journal of Early Years Education, 27(3): 306-321.