The Effectiveness of a Large-Scale Language and Preliteracy Intervention: The SPELL Randomized Controlled Trial in Denmark

Forfatter
Bleses, D., Højen, A., Dale, P. S., Piasta, S. B., Justice, L. M., Dybdal, L., Markussen-Brown, J., Clausen, M. & Hagish, E. F.
Kilde
Child Development, 89(4):342–363.
År
2018

Formål

Artiklen fremlægger resultaterne af et randomiseret kontrolstudie af effekten af et tiltag vedrørende sprogfærdigheder og tidlig læsefærdighed i danske daginstitutioner. Tiltaget betegnes SPELL (Structured Preschool Efforts in Language and Literacy).

Forskningsspørgsmål:

  1. I hvilket omfang øger SPELL-tiltaget børns sprog og tidlige læsefærdigheder sammenlignet med en hverdag i en daginstitution, hvor tiltaget ikke iværksættes?
  2. I hvilket omfang hjælper faglig udvikling af pædagoger eller et hjemmebaseret uddannelsesprogram med at forstærke de virkninger, som SPELL har på børns resultater?
  3. I hvilket omfang ændrer risikofaktorer hos barnet indflydelsen fra SPELL, især børnenes socioøkonomiske status og sprogstatus?
  4. I hvilket omfang er børns eksponering for SPELL forbundet med børns tidlige sprog- og læseresultater?

Resultat

Målinger før og efter tiltaget synliggjorde en betydelig positiv effekt af alle tre tiltag i forhold til tidlig læsefærdighed, men ikke tilsvarende sprogfærdigheder. Der var ringe variation mellem de forskellige varianter af tiltaget. Hyppigheden, dvs. hvor mange timer der blev læst højt for børnene, var en signifikant prædiktorvariabel for de fleste resultater.

Design

Artiklen bygger på et randomiseret kontrolstudie med data fra hverdagen i danske daginstitutioner. Børn fra 144 daginstitutioner fik en kontrolbetingelse eller en af tre planlagte varianter af et 20-ugers tiltag, der drejede sig om at læse billedbøger: Et grundlæggende tiltag og to videreudviklede versioner, baseret på enten pædagogers faglige udvikling eller et hjemmebaseret program for forældre eller værger.  

Referencer

Bleses, D., Højen, A., Dale, P. S., Piasta, S. B., Justice, L. M., Dybdal, L., Markussen-Brown, J., Clausen, M. & Hagish, E. F. (2018). “The Effectiveness of a Large-Scale Language and Preliteracy Intervention: The SPELL Randomized Controlled Trial in Denmark”. Child Development, 89(4):342–363.

Opdragsgiver

Det Strategiske Forskningsråd, Danmark. Gyldendal, Danmark. Forlaget Torgard, Danmark