Multivocal didactic modelling: Collaborative research regarding teaching and co-assessment in Swedish preschools

Författare
Roth, A. C. V., Holmberg, Y., Löf, C. & Stensson, C.
Källor
Problems of Education in the 21st Century, 77(6):806-834
År
2019

Syfte

Den här studien undersöker problematiken kopplad till undervisningsbegreppet i den svenska förskolan. Ett treårigt samarbetsprojekt med förskollärare, chefer och forskare syftar till att beskriva och vidareutveckla kunskapen kring vad som kännetecknar undervisning. Studien utgår från två frågeställningar: 1) Vad kännetecknar undervisning och sambedömning enligt teoribaserade undervisningsmetoder som beskrivs i texter och dokumenterade deltagarsamarbeten? 2) Vilka spår av didaktiska frågeställningar och nivåer kan urskiljas i texter och dokumenterade deltagarsamarbeten?

Resultat

Resultaten indikerar att undervisningen utformas genom sambedömning. Teoribaserade undervisningsmetoder lämnar flera olika spår relaterade till didaktiska frågor och didaktisk nivåer.

Design

Den svenska förskolan, som har varit en formell del av det svenska utbildningssystemet sedan 2011, har utmaningar när det gäller hur inlärningen ska karaktäriseras. Den här studien undersöker utmaningar, möjligheter och förhållanden i den svenska förskolan i förhållande till förskolans läroplan. Data har samlats in via 895 samplaneringar, 740 sambedömningar och 110 timmars videoupptagningar från 93 respektive 137 förskolor eller förskoleavdelningar i tio svenska kommuner. Undersökningsdeltagarna fick utbildning i de olika teorierna innan de testade dem i praktiken. Urvalet utgjordes av 175 förskollärare, 55 förskolechefer och 10 administrativa chefer; totalt 240 deltagare. De ansvariga kommunerna/skolorna valde själva ut sina kandidater, vilket resulterade i ett urval på 4 365 barn/vårdnadshavare, 806 förskollärare/pedagoger och 65 chefer; totalt 5 236 deltagare.

Referenser

Roth, A. C. V., Holmberg, Y., Löf, C. & Stensson, C. (2019). «Multivocal didactic modelling: Collaborative research regarding teaching and co-assessment in Swedish preschools». Problems of Education in the 21st Century, 77(6):806-834.