ECE teachers’ views on play-based learning: a systematic review

Författare
Bubikova-Moan, J., Næss Hjetland, H. & Wollscheid, S.
Källor
European Early Childhood Education Research Journal, 27(6):776-800.
År
2019

Syfte

Syftet med den här studien var att syntetisera internationell forskning om förskoleprofessionens syn på konceptet lekbaserat lärande. De senaste åren har konceptet lekbaserat lärande fått mycket uppmärksamhet och lett till debatter och kontroverser i flera länder. Det finns ingen konsensus kring konceptets definition, vilket kan ha negativ inverkan på den möjliga utvecklingen av en professionell tillämpning i förskolan.

Resultat

Resultatet av denna metasyntes visar att synen på den konceptuella kompatibiliteten mellan lek och lärande varierar mellan förskolepersonal i olika länder. Trots att de gärna intar olika roller inom lekbaserat lärande är de osäkra på hur och när de ska delta. Personalen upplever flera utmaningar när det gäller tillämpningen av lekbaserat lärande, varav de viktigaste hänger samman med politiska och läroplansbaserade krav.

Design

Det här är en systematisk kunskapsöversikt som bygger på 62 separata studier från 24 olika länder vilka har identifierats genom systematiska litteratursökningar med tydliga inkluderings- och exkluderingskriterier.

Referenser

Bubikova-Moan, J., Næss Hjetland, H. & Wollscheid, S. (2019). "ECE teachers’ views on play-based learning: a systematic review". European Early Childhood Education Research Journal, 27(6):776-800.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift