Economic (in)equality and sustainability: preschool children's views of the economic situation of other children in the world

Författare
Borg, F.
Källor
Early Child Development and Care, 189(8):1256-1270.
År
2019

Syfte

Den här studien undersöker förskolebarns kunskaper om och syn på andra barns ekonomiska förhållanden i världen samt vilka källor förskolebarnen själva uppger till dessa kunskaper. 

Resultat

De flesta barn verkade ha kunskaper om barns liv och ekonomiska förhållanden i andra delar av världen. Många av dem kunde motivera sina uppfattningar med en eller flera relevanta begrepp eller tankar och några av dem kunde också argumentera genom ett logiskt resonemang. Föräldrar, media och observationer i vardagen uppgavs vara de viktigaste källorna till barnens kunskaper, men en del uppgav också att de hade lärt sig vissa saker i förskolan. Forskarna anser att det behövs mer forskning för att ta reda på hur vi kan införliva social och ekonomisk hållbarhet i förskolans pedagogiska verksamhet och hur vi kan involvera barnen i sådan undervisning på ett meningsfullt sätt.  

Design

53 förskolebarn i åldern 5–6 år från 12 svenska förskolor intervjuades. Barnens svar analyserades genom innehållsanalys och modellen Structure of the Observed Learning Outcomes Taxonomy.

Referenser

Borg, F. (2019). "Economic (in)equality and sustainability: preschool children's views of the economic situation of other children in the world". Early Child Development and Care, 189(8):1256-1270.

Uppdragsgivare

Högskolan Dalarna