Metoder til forbedring af håndhygiejne i dagtilbud.

Författare
Madsen, M. H.
Källor
København: Sundhedsstyrelsen.
År
2007

Syfte

Syftet med studien är att inhämta data om metoder för att förbättra handhygienen bland barn och anställda på förskolor, ur ett ”what works”-perspektiv.

Resultat

Författarens slutsats är att ju bättre undervisning om handhygien som ges, desto färre infektioner uppkommer. Det är svårt att fastställa om några av de interventioner som studerats är mer effektiva än andra, och därför kan det inte fastställas huruvida förbättrad handhygien är en bättre metod för att minska antalet infektioner än förbättring av andra typer av hygien.

Design

Studien är en systematisk granskning: en litteraturstudie av dansk och internationell litteratur om interventioner i syfte att förbättra handhygienen på förskolor.

Referenser

Madsen, M. H. (2007). Metoder til forbedring af håndhygiejne i dagtilbud. København: Sundhedsstyrelsen.

Uppdragsgivare

Sundhedsstyrelsen