Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon.

Författare
Solstad, T.
Källor
Kristiansand: Universitetet i Agder.
År
2015

Syfte

Avhandlingen undersöker hur man kan få veta hur barn uppfattar bilderböcker genom att lyssna på samtal mellan barn och vuxna under högläsning på förskolan.

 

Resultat

Barnen förhöll sig på tre sätt till böckerna:

  • diskuterade betydelser i boken
  • lekte med betydelser
  • skapade nya innebörder i boken.

 

Författaren fann att

  • förkunskap om bokens innehåll ger bestämda roller
  • kännedom om rollerna ger bestämda typer av handlingar, t.ex. lek
  • högläsning skapar ett öppet och jämlikt samtalsklimat.

 

När barnen diskuterade innehållet och betydelsen i boken tog det formen av att de frågade om innehållet, svarade på frågor om innehållet, förslog tolkningar och kommenterade läsningen av boken. Barnen lekte med betydelserna genom att ta olika roller, skapa replikväxlingar och dramatisera handlingen. De skapade nya innebörder i böckerna genom att fantisera vidare i handlingen och ge förslag på vad som händer i en bild.

 

Barnen hade olika förkunskaper om böckerna, och förkunskaperna stimulerade både dem som kände till böckerna och dem som hörde dem för första gången. Barnen satte igång lekar bara när något eller några av dem hade läst boken förut. De barn som hade läst boken tidigare var mer uppmärksamma på hur barn som inte hade läst boken reagerade på texten och bilderna. Förskollärarens återhållsamhet och öppenhet gav barnen initiativet i diskussionerna om betydelser, leken med innebörder och skapandet av nya betydelser i böckerna.

Design

Materialet består av videofilmer med förskollärare som läser högt för två tre barn i fyra–fem-årsåldern. Fyra förskollärare från tre förskolor filmades två gånger var då de läser en bok för barnen. Det fanns fyra böcker att välja mellan och filmerna är cirka tjugo minuter.

Referenser

Solstad, T. (2015). Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon. Kristiansand: Universitetet i Agder.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift