Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 2. Baseline.

Författare
Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T. & Brandi
Källor
VIDA-forskningsserien 2011:3
År
2011

Syfte

Det övergripande syftet med denna rapport (som ingår i VIDA-projektet: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) är att undersöka effekterna av en tidig insats inom förskolan som syftar till att främja utsatta barns trivsel, lärande och utveckling genom en inkluderande pedagogik. När rapporterna publicerades hade interventionen ännu inte genomförts, och de studieresultat som rapporteras här handlar om kännetecken för de deltagande förskolorna. Fokus ligger på att undersöka om VIDA kan höja förskolekvaliteten på ett sätt som innebär att deltagandet på förskolan främjar utsatta barns trivsel och lärande.

Resultat

Det övergripande resultatet av studien är att de förskolor som deltar i interventionen är likartade vad gäller de undersökta deltagarkännetecknen (pedagogiska faktorer, ledning, organisatoriskt lärande och kunskaper samt motivation för deltagandet i VIDA). Resultaten visar att 60 % av de tillfrågade anser att deras förskola arbetar utifrån bestämda pedagogiska teorier. En öppen och engagerande ledningsform är den mest typiska ledningsformen på de deltagande förskolorna. Projektets delundersökning av former för föräldraengagemang visar att merparten av förskolorna arrangerar gemensamma evenemang för alla föräldrar mellan två och fem gånger per år, och att de flesta föräldraevenemang är sociala aktiviteter utan något egentligt formulerat lärandemål.

Design

Ett frågeformulär skickades ut till 235 rektorer och pedagogmedarbetare på olika förskolor för att undersöka deltagarkännetecken gällande pedagogiska faktorer, ledning, organisatoriskt lärande och kunskaper samt motivation för deltagandet i VIDA. Barnens kompetenser mättes också genom frågeformulär inför interventionen, som utförs genom att rektorer och medarbetare på förskolorna deltar i workshops för att utbildas och få verktyg som kan användas i praktiken.

Referenser

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:3. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T. & Brandi, U. (2011).

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:1”. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Jensen, B. Brandi, U. Kousholt, D. Berliner, P. Yung Andersen, T. Hellmund, G & Holm, A. (2011) "Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram. Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:1" København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Berliner, P. & Kousholt, D. (2012). Forældreinddragelse i VIDA. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M., Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 85-113).  IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

Brandi, U. & Jensen, B. (2012). Lederes beskrivelser af forandringsprocesser i det samlede dagtilbud - i et perspektiv om organisatorisk læring. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M. Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. I: VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 45-85). IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

Berliner, P. & Kousholt, D. (2012). Forældreinvolvering i VIDA-projektet - follow up-undersøgelser. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Yung Andersen, T. (red): Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 4. Udviklingstendenser (s. 41-51). I: VIDA-forskningsserien 2012:2. IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-848-1.

Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner, Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T., Brandi, U. (2012). Knowledge-based efforts for socially disadvantaged
children in daycare – an inclusive ECEC program. VIDA Status Report 1. Design and Methods, VIDA-Research Series 2012:01, DPU, Aarhus University. Dafolo. ISBN 978-87-7281-687-6.

Jensen, B. (2012). Research into disadvantage: setting priorities, a case study of Denmark. International Alliance of Leading Education Institutes (IALEI):Educational Disadvantage, 12-14.

Jensen, B. (2009). A Nordic approach to Early Childhood Education (ECE) and socially endagered children. European Early Childhood Education Research Journal, 17(1), 7-21.

 

Jensen, B. (2012). Introduktion. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M. Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 15-25). IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

 

Jensen, B. (2012). VIDA Midtvejsanalyser – en konklusion. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berli-ner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M. Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 123-133). IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

 

Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M., Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (2012). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 3. Modelprogram - Midtvejsanalyser. I: VIDA-forskningsserien 2012:01, IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

 

Jensen, B., Holm, A. & Bremberg, S. (2012): The Effect of an Inclusive ECEC-intervention Program on Child Strengths and Difficulties. Working Paper No 0009. CSER, Aarhus Universitet.

 

Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T., Brandi, U. (2012). Knowledge-based efforts for socially disadvantaged
children in daycare – an inclusive ECEC program. VIDA Status Report 1. Design and Methods. VIDA-Research Series 2012:01, DPU, Aarhus Universitet. ISBN 978-87-7281-687-6.

Jensen, B. (2012): How can we adress Early Childhood Education and Care (ECEC) more effectively? : international experiences and the VIDA project. Europe De l'Efance Conference, København.

Uppdragsgivare

Ministeriet for Børn og Undervisning