“Children’s perspectives on their everyday lives in child care in two cultures: Denmark and the United States”. Early Childhood Education Journal, 39, 17-27.

Författare
Kragh-Müller, G.
Isbell, R.
År
2011

Syfte

Syftet med studien är att undersöka barns perspektiv på olika aspekter av förskolan – till exempel vilka aktiviteter de föredrar, vad de tycker om/inte tycker om och relationerna till pedagoger och jämnåriga – för att uppnå en bred förståelse av vad som främjar goda inlärningsmiljöer för barn i lek respektive barn i lärandeprocesser.

Resultat

Analysen av teckningarna visar att de danska barn är överens om att leken är det bästa med att gå i förskolan. Att leka med kompisar och att leka utomhus är mycket populärt. Pojkarna gillar att klättra i träd och leka med bilar, medan flickorna gillar att leka inomhus. Barnen berättar genom teckningarna att det som de upplever som värst med förskolan är att inte ha någon att leka med, att bli exkluderad från leken och att bli retad. Acceptansen från lekkamraterna är mycket viktig för dem. Barnen illustrerar också genom sina teckningar att de tycker det är jobbigt att bli utskälld av en vuxen.

I intervjuerna stöds bilden av att lek med kompisar är det bästa med förskolan. När det gäller utomhuslek är gungor, rutschkana och fotboll populärt. Inget av barnen framhävde organiserad lek eller organiserade aktiviteter som något vare sig positivt eller negativt. Barnen beskrev en god pedagog som en person som leker med barnen, berättar historier och har humor. En snäll vuxen är också en person som är flexibel när det gäller regler och som ger barnen valmöjligheter, till exempel att leka utomhus eller inomhus. Observationerna visar att mycket av barnens lek var fri och självinitierad. Barnen berättade att de tycker om att leka med varandra, men att de också gärna vill leka och utföra fler aktiviteter tillsammans med de vuxna.

Design

Data samlades in i USA och Danmark. I Danmark intervjuades fyra barn individuellt: två flickor och två pojkar. Tre barn intervjuades i grupp. Dessutom har 15 barnteckningar analyserats, varav fyra presenteras i studien. Författaren observerade barnen på förskolan under fem hela dagar. Barnen var 3–6 år gamla.

Referenser

Kragh-Müller, G. & Isbell, R. (2011). “Children’s perspectives on their everyday lives in child care in two cultures: Denmark and the United States”. Early Childhood Education Journal, 39, 17-27.

Uppdragsgivare

Information saknas