Framtidsfantasier – Kampen om barnets bästa

Forfatter
Sotevik, L.
Kilde
Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, 23(3-4):47-72
År
2019

Formål

Denne artikkelen undersøker relasjonen mellom homoseksualitet og forestillinger om barn og barndommen. Ut ifra skjev teori og barndomssosiologi hentes kritiske perspektiv på alder og seksualitet som her presenteres som barnlig skeiv teori. Artikkelen utgår fra to ulike barndomsarenaer, førskolen og barnekultur.

Resultat

Konklusjonen er at både førskolen og voksnes reaksjoner til barnas kultur aksepterer heteroseksualitet umerkbart, mens skeivhet blir gjort til noe merkverdig. Forholdet mellom skeivhet og barndom blir forstått som noe som er etterspurt samtidig som det blir satt spørsmålstegn ved. Artikkelen presenterer dette som betinget skeivhet, hvor barnet og barndommen blir arenaer for diskusjoner om barnets beste, og hvor barnets ønskelige fremtid blir forhandlet.

Design

Forskeren har sett på to tidligere studier, samt intervjuet fem pedagoger og en førskolesjef. I tillegg har forskeren analysert et nummer av barnebladet Bamse hvor et homofilt par er portrettert. Basert på kritiske perspektiv om alder og seksualitet diskuterer denne artikkelen hvilke normaliseringer om barndom og heteroseksualitet som blir skapt, og hvordan disse normaliseringene påvirker hvordan skeiv seksualitet inkluderes innen de to barnearenaene som blir presentert i materialet.

Referanser

Sotevik, L. (2019). «Framtidsfantasier – Kampen om barnets bästa». Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, 23(3-4):47-72.