Teachers' involvement in children's mathematizing - beyond dichotomization between play and teaching

Forfatter
Björklund, C., Magnusson, M. & Palmer, H.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 26(4):469-480.
År
2018

Formål

Denne artikkelen fokuserer på matematikkundervisning i en lekbasert og målorientert barnehagesetting og hvordan ulike handlingsmønstre kan påvirke barns læringsmuligheter. Artikkelen forsøker å besvare følgende forskningsspørsmål:

  1. Hvilke handlingsmønstre (lines of action) bruker barnehagelærere når de underviser i matematikk gjennom lek?
  2. Hvilke implikasjoner kan ulike undervisningsmåter ha for barnas muligheter for å lære?

Resultat

Analysen skilte ut fire ulike kategorier: å bekrefte retning av interesse; å tilby strategier; situering av kjente konsept; å utfordre meningen av et konsept. I og med at disse handlingsmønstrene skiller seg fra hverandre, både med tanke på det matematiske innholdet som fokuseres på og hva slags kunnskap som blir lagt vekt på, vil de ha implikasjoner for barnas muligheter for å lære.

Design

Det empiriske materialet består av 42 ulike videoopptak av autentiske lekaktiviteter mellom barn og ni voksne fra forskjellige barnehager.

Referanser

Björklund, C., Magnusson, M. & Palmer, H. (2018). "Teachers' involvement in children's mathematizing - beyond dichotomization between play and teaching". European Early Childhood Education Research Journal, 26(4):469-480.

Oppdragsgiver

Skolforskningsinstitutet, Sverige