Economic (in)equality and sustainability: preschool children's views of the economic situation of other children in the world

Forfatter
Borg, F.
Kilde
Early Child Development and Care, 189(8):1256-1270.
År
2019

Formål

Denne studien utforsket barnehagebarns kunnskaper om og syn på andre barn i verdens økonomiske situasjon, samt barnehagebarnas selvrapporterte kilder til denne kunnskapen. 

Resultat

De fleste barna så ut til å ha kunnskaper om livene og den økonomiske situasjonen til andre barn i verden. Mange av dem kunne underbygge synet sitt med en eller flere relevante ideer eller tanker og noen av dem kunne også argumentere ut fra et logisk resonnement. Foreldre, media og hverdagsobservasjoner ble oppgitt som de viktigste kildene for kunnskapen, men noen få nevnte også at de hadde lært det i barnehagen. Forskerne hevder at vi har behov for mer forskning for å finne ut av hvordan vi kan integrere sosial og økonomisk bærekraft i barnehagens pedagogiske aktiviteter og hvordan vi kan engasjere barna i slik læring på en meningsfylt måte.  

Design

53 barnehagebarn i alderen 5–6 fra 12 svenske barnehager ble intervjuet. Barnas svar ble analysert gjennom innholdsanalyse og modellen Structure of the Observed Learning Outcomes Taxonomy.

Referanser

Borg, F. (2019). "Economic (in)equality and sustainability: preschool children's views of the economic situation of other children in the world". Early Child Development and Care, 189(8):1256-1270.

Oppdragsgiver

Högskolan Dalarna, Sverige