Learning to teach mathematics in preschool through theory-driven interventions.

Forfatter
Björklund, C., Ekdahl, A. L.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan barnehagelæreres måter å oppleve matematikkundervisning for barnehagebarn gjenspeiles i deres egen måte å undervise på. Studien ser nærmere på hvordan denne opplevelsen endres av et profesjonsutviklingsprosjekt gjennom ett år. Forskningsspørsmålet er: Hvordan endres barnehagelæreres måte å oppleve oppgaven med å undervise i tall til barnehagebarn når de deltar i et faglig utviklingsprosjekt basert på variasjonsteoretiske prinsipper?

Resultat

Studien viser at barnehagelærerne endret måten de så på matematikkundervisning etter å ha deltatt i et faglig utviklingsprosjekt med støtte i variasjonsteoretiske prinsipper. De ble mer bevisst bestemte undervisningssituasjoner. Disse undervisningssituasjonene kan deles inn i tre kategorier: 1. Å undervise i det allerede kjente, 2. Undervisning etter manus, 3. Bruk av teoretiske prinsipper. Forskerne konkluderer med at variasjonsteoretiske prinsipper gjorde det mulig å reflektere mer over egen matematikkundervisning, og hvordan undervisningen faller inn i de tre kategoriene. Forskerne bak studien mener dette åpner mulighetene for en undervisning preget av større variasjon, som er mer tilpasset de ulike kategoriene.

Design

Forskerne observerte og intervjuet til sammen ni barnehagelærere i prosjektet. De brukte observasjoner fra autentiske undervisningssituasjoner i løpet av ett år og hadde i tillegg én til én-intervjuer med barnehagelærerne. Intervjuene ble gjort i slutten av prosjektperioden.

Referanser

Björklund, C. & Ekdahl, A. L. (2021) “Learning to teach mathematics in preschool through theory-driven interventions”. Nordic Studies in Mathematics Education, 26 (3-4):11–28.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige