Sustained effects of an early childhood language and literacy intervention through second grade: Longitudinal findings of the SPELL trial in Denmark.

Forfatter
Bleses, D., Dale, P. S., Justice, L., Højen, A., Vind, B. D., Jiang, H.
År
2021

Formål

Studien undersøker forholdet mellom språk- og literacy-ferdigheter i barnehagealder og barns framtidige leseferdigheter. Den baserer seg på innledende rapporter fra den randomiserte kontrollstudien SPELL i Danmark. Prosjektet har to målsetninger. 1) Å undersøke i hvilken grad SPELL-intervensjonen i barnehagealder påvirket gjennomsnittlig leseprestasjon på andre trinn, spesielt barnas språkforståelse, ordavkoding og leseforståelse. 2) Å utforske forskjeller i langsiktige effekter, med fokus på faktorer på barnenivå (kjønn, alder, innvandrerstatus og innledende ferdigheter) og foreldrenivå (mors utdanning og inntekt).

Resultat

Hovedanalysene, basert på hele utvalget, viste ingen signifikante forskjeller i lesing
i andre klasse for de barna som hadde fått intervensjoner/tiltak gjennom SPELL, sammenlignet med barn som ikke hadde fått slike ressurser. Moderasjonsanalyser viste derimot en forskjell når det gjaldt barn med mødre med lav eller middels utdanning, da disse barna hadde stor effekt av slike tiltak. Noe lignende kunne registreres hos barn med andre risikofaktorer, som inntekt eller innvandrerbakgrunn. Disse funnene tyder på at risikobarn i noen tilfeller får langsiktige fordeler av tidlig intervensjon med språk- og literacy-tiltak, og at intervensjonene kan forbedre læringsmulighetene deres i barnehagemiljøet.

Design

I denne studien, som er en oppfølgerstudie, gjorde forskerne bruk av informasjon fra SPELL-prosjektet, som er en nasjonal, standardisert språktest i Danmark. Forskerne sammenlignet 2700 deltakere, som var fire eller fem år gamle på undersøkelsestidspunktet, med resultatene de samme barna fikk i lesetester i andre trinn i grunnskolen.

Referanser

Bleses, D., Dale, P. S., Justice, L., Højen, A., Vind, B. D., & Jiang, H. (2021). "Sustained effects of an early childhood language and literacy intervention through second grade: Longitudinal findings of the SPELL trial in Denmark". Plos one, 16(10):e0258287.