Environments for imitation: second-language use and development through embodied participation in preschool routine activities.

Forfatter
Samuelsson, R.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan barnehagens miljø og daglige rutiner kan hjelpe barn å lære og bruke et nytt språk. Forskeren ser på hvordan faste aktiviteter og lek kan hjelpe barna å delta mer. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan gir rutiner i barnehagemiljøet struktur for barns deltakelse og fremvoksende språkbruk? 2) Hvordan kan lek fremme barns deltakelse? Adopterer barns lek de kulturelle rutinene de møter?

Resultat

Barnehagens daglige aktiviteter har bestemte mønstre som barna kan etterligne, noe som hjelper dem å lære et nytt språk gjennom både handlinger og ord. Disse aktivitetene gjør det enkelt for barna å delta og lære språket. Når barna leker, bruker de de samme mønstrene og språket som de ser i de daglige aktivitetene. Dette gjør lek til en god mulighet for barna å øve på både kultur og språk.

Design

Studien er en kvalitativ syntese av data fra to etnografiske casestudier tidligere utført av forfatteren. Den første studien fulgte en barnehage med 21 barn i alderen fire til fem år over åtte uker og samlet data fra både planlagte aktiviteter og spontan lek. Den andre studien fokuserte på to nyankomne barn som ble fulgt tett ("skyggelagt") i tre dager i barnehagen. Det ble brukt flere metoder for datainnsamling, inkludert video, fotografering, lydopptak fra mobile enheter og feltnotater.

Referanser

Samuelsson, R. (2021). "Environments for imitation: second-language use and development through embodied participation in preschool routine activities". Journal of research in Childhood Education, 35(1):22-40.