Preschoolers’ use and exploration of concepts related to scientific phenomena in preschool.

Forfatter
Åkerblom, A., Thorshag, K.
År
2021

Formål

Studien utforsker hvordan barnehagebarn oppdager, lærer og utforsker vitenskap og vitenskapelige begreper ved å løse problemer og kommunisere med andre. Forskerne ser nærmere på hvordan barna utvikler sine egne begreper mens de utforsker og reflekterer over språkbruken sin. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan finner små barn på grunnleggende vitenskapelige begreper på egen hånd? 2) Hvordan utvikler små barn grunnleggende vitenskapelige begreper? 3) Hvordan utforsker små barn grunnleggende vitenskapelige begreper? 4) Hvordan kan begrepsutvikling og vitenskapelig forståelse støttes i barnehagen?

Resultat

Resultatene viser at barnas utvikling av forståelse for vitenskapelige og teknologiske begreper er kreativ og fornuftig. Barnehagebarna danner og deler egne begreper, samtidig som de bruker faglige begreper for problemløsning og kommunikasjon.

Design

Analysen er basert på empirisk materiale fra tre tidligere forskningsprosjekter gjennomført av forfatterne. Det opprinnelige datamaterialet bestod av både videoopptak av teknologiaktiviteter og samtaler med seksåringer om fysiske fenomener og kjemiske begreper.

Referanser

Åkerblom, A. & Thorshag, K. (2021). "Preschoolers’ use and exploration of concepts related to scientific phenomena in preschool". Journal of Childhood, Education & Society, 2(3):287-302.