Time in Early Childhood Education and Care and language competence in Norwegian four-year-old girls and boys

Forfatter
Zambrana, I. M., Dearing, E., Nærde, A., & Zachrisson, H. D.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal 24 (6), 793-806.
År
2016
ISBN
27413588

Formål

Formålet med studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom hvor mye tid barn tilbringer i barnehagen (antall år) i løpet av de første fire leveårene, og barnas språklige ferdigheter når de fyller 4 år.

Resultat

Forfatterne finner at guttene som hadde tilbrakt mest tid i barnehagen i fireårsalderen, hadde bedre språkferdigheter enn guttene som hadde tilbrakt mindre tid i barnehagen. Forfatterne antar at den positive tidseffekten for gutter kan knyttes til kjønnsforskjeller med hensyn til hvor klare de er for å gå i barnehagen, og følsomhet overfor input fra miljøet. Resultatene peker imidlertid også på at likhetene mellom gutter og jenter er større enn forskjellene, ettersom det er større spredning i barnas språklige ferdigheter innenfor både gutte- og jentegruppen enn mellom de to gruppene.

Design

Studien bruker data fra den longitudinelle studien «BONDS (Behavioural Outlook Norwegian Developmental Study)» og består av informasjon om i alt 1157 barn. Informasjonen om barnas tid i barnehagen ble samlet inn da barna var 2, 3 og 4 år gamle. I tillegg ble barnas språklige ferdigheter målt da de ble 4 år. Data om forskjellige bakgrunnsvariabler som foreldrenes utdanning og jobbstatus samt morens mentale helse ble samlet inn i to intervjuer med foreldrene da barna var 6 måneder og 1 år gamle.

Referanser

Zambrana, I. M., Dearing, E., Nærde, A., & Zachrisson, H. D. (2016). Time in Early Childhood Education and Care and language competence in Norwegian four-year-old girls and boys. European Early Childhood Education Research Journal 24 (6), 793-806.

Zachrisson, H.D., Dearing, E., Zambrana, I.M., Nærde, A. (2014). ”Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage. Foreløpige resultater fra forskningsprojektet Barns sociale utvikling.” Rapport til Utdanningsdirektoratet. Oslo: Atferdssenteret.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt