Building with focus on stability and construction: using a story as inspiration when teaching technology and design in preschool

Forfatter
Walan, S., Flognman, J. & Kilbrink, N.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barnehagebarn lærer om konseptet stabilitet når de bygger konstruksjoner ved bruk av forskjellige materialer og teknikker for et spesielt formål (her: for dyrene i en historie de er blitt fortalt). Forskningsspørsmålene er: (1) Hva slags innhold kan man identifisere utfra barnas evne til å bygge og konstruere med forskjellige teknikker og materialer? (2) Hvilke forbindelser gjør barna til historien mens de bygger?

Resultat

Barna utviste noen grad av forståelse for hvordan de skulle bruke forskjellige byggematerialer sammen, men de kunne ikke forklare hvorfor byggverket noen ganger kollapset. De brukte heller ikke begrepet «stabilitet» mens de samtalte om byggingen. Hvor barna hadde forkunnskapen om bygging fra, er uvisst. Selv om de ikke ble penset inn på utseendet eller estetikken til byggverket, opptok dette barna i studien. Barna forholdt seg til historien om kua og kråka mens de bygget, og laget også nye historier. Forskerne mener det er viktig at barn har plass og tilgang på nok og forskjellige materialer når de skal bygge en konstruksjon. De etterlyser mer samtale mellom barnehagelærerne og barna rundt barnas materialbruk og byggverkets stabilitet. Slik kan barna fått økt kunnskapen om stabilitet.

Design

Ti barn (alder fire og fem år) og to barnehagelærere hadde lest en historie om ei ku og en kråke sammen. Barna ble bedt om å bygge et så høyt tårn som mulig for kua og kråka. Det ble gjort 15 videoopptak av barna mens de utførte oppdraget. De tre forskerne gjennomgikk videoopptakene hver for seg og diskuterte dem deretter med fokus på tematisk kategorisering og underkategorisering av innholdet.

Referanser

Walan, S., Flognman, J. & Kilbrink, N. (2020). “Building with focus on stability and construction: using a story as inspiration when teaching technology and design in preschool". Education 3-13, 48(2):174-190.