From foot to pencil, from pencil to finger: Children as digital wayfarers

Forfatter
Dardanou, M.
Kilde
Global Studies of Childhood, 9(4):348-359.
År
2019

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan små barn opplever museumsbesøk der de får bruke digitale trykkskjermer til å dokumentere besøket, og hvordan de senere skaper mening av opplevelsene sine når de lager egne digitale historier fra museumsopplevelsen. Forskningsspørsmålet er: Hvordan bidrar digitale trykkskjermer til barns kommunikasjon i og med museet og med hverandre? Studien gir innsikt i barns kreative meningskapning fra deres eget perspektiv gjennom å undersøke hvordan de utvikler sine egne digitale historier basert på museumsbesøk. Den undersøker barnas fysiske og digitale reise gjennom museet og hvordan de senere visualiserer denne reisen gjennom egne tegninger og utvikling av digitale historier.

Resultat

Funnene fra studien viser at barnas fysiske reise gjennom museet, som ble visualisert gjennom barnas egne tegninger og bilder, ble til en digital reise tilbake i tid og sted da barna lagde sin egen digitale historie av besøket: Barna ble digitale reisende. Forskeren hevder at denne måten å oppleve museumsutstillinger på skaper nye muligheter for barna til å reise tilbake til besøket og opplevelsene de hadde der.

Ifølge studien skaper barnas visuelle og digitale reise nye interaksjoner og relasjoner mellom barn og museum. Museumsbesøk kan på denne måten åpne opp for nye uttrykk hos barna og en tettere relasjon og kommunikasjon mellom barna og lokalmiljøet.

Design

Gjennom deltakende observasjon fulgte forskeren tolv barnehagebarn, i alderen fire til fem år, på sju besøk til museum i lokalmiljøet. I løpet av besøkene fikk barna mulighet til å fotografere og tegne, samt lage tankekart og digitale historier når de kom tilbake til barnehagen. Forskeren samlet inn fotografiene barna tok og bildene de tegnet. I tillegg tok hun lyd- og videoopptak av barna. Hun fikk også kopier av den digitale historien barna lagde sammen med barnehagelæreren, og informasjon om hvordan den ble til. Datamaterialet ble analysert tematisk og delt inn i fire kategorier: 1) Barnas første møte med museumsutstillingene, 2) Tegningene barna lagde mens de var i museet, 3) Barnas bruk av mobilkamera under museumsreisen, og 4) Barnas digitale historie.

Referanser

Dardanou, M. (2019). "From foot to pencil, from pencil to finger: Children as digital wayfarers". Global Studies of Childhood, 9(4):348-359.

Oppdragsgiver

Egenfinansiert