Appar och agency: barns interaktion med pekplattor i förskolan.

Forfatter
Petersen, P.
Kilde
Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Utbildningsstudier, Uppsala universitet.
År
2015

Formål

De siste årene har det vært en jevn økning i bruken av digitalt utstyr i svenske barnehager (förskolor). Denne utviklingen har ført til at vilkårene for barns sosiale og faglige handlingsrom har endret seg, da bruken av digitalt utstyr fyller en stadig større del av barnehagehverdagen. Studien, som er spesielt interessert i de multimodale atferdsmulighetene og -betingelsene dette utstyret tilbyr, undersøker barns bruk av digitale nettbrett i en svensk barnehagekontekst. I denne sammenhengen ser studien også på nettbrett som en ressurs for kommunikasjon på minoritetsspråk.

 

Resultat

På grunnlag av studiens analyser konkluderer forskeren at digitale nettbrett omfatter en rekke didaktiske muligheter, som antakelig kan støtte barns fremtidige virke i et komplekst og omskiftelig samfunn. Studien viser at barns atferd – i aktiviteter med digitale nettbrett – er betinget av de handlingsrommene som skapes av barnas jevnaldrende og den digitale plattformen. Her ser det ut til at barnas handlekraft særlig blir aktivert når handlingsmulighetene består av både visuelle, auditive og kroppslige kommunikasjonssignaler. Dette kan eksemplifiseres med programmet Skype, som nettopp utgjør et multimodalt kommunikasjonsverktøy som kan fremme barns muligheter og evner til å kommunisere på minoritetsspråk.

 

Design

Med utgangspunkt i målet om å samle inn et multimodalt datamateriale (video-, lyd- og skjermopptak) benytter studien det forfatteren kaller en videoetnografisk tilnærming som gjør det mulig å fokusere på barns kroppslige og kommunikative samspill med de digitale verktøyene. Dette kan eksemplifiseres med kombinasjonen av video- og skjermopptak, som gir et innblikk i barnas adferd og det som skjer på nettbrettskjermen, på én og samme tid. Datamaterialet er samlet inn i to svenske kommuner, som begge deltok i større kommunale nettbrettprosjekter da datainnsamlingen fant sted. I alt deltok 103 barn og 18 barnehagelærere i studien.

Referanser

Petersen, P. (2015). Appar och agency: barns interaktion med pekplattor i förskolan. Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Oppdragsgiver

Uoplyst